Corona in het Brukske

De besmettingen van het Covid-19 virus lijken, tenminste in Nederland, in een iets rustiger vaarwater terecht te zijn gekomen. Voorzichtig worden allerlei activiteiten opgestart, waarbij de maatregelen natuurlijk nog wel in acht moeten worden genomen. We blijven onze handen vaak wassen en houden zoveel mogelijk anderhalve meter afstand en bij ziekteverschijnselen blijven we thuis.

Sinds de lockdown halverwege de maand maart heeft ook in het Brukske het openbare leven grotendeels stil gelegen. Het Wijkcentrum was gesloten, dus alle organisaties die er gebruik van maakten stopten ook abrupt.

Mooi was het om te zien dat er ook in onze wijk allerlei initiatieven ontstonden om allerlei groepen mensen een hart onder de riem te steken. Er werden o.a. hartjes uitgedeeld aan diverse harde werkers en paaseitjes aan mensen die door de maatregelen van iedereen afgesloten waren.

Vanaf 1 juni is het Wijkcentrum weer geopend, zodra ze konden voldoen aan de regelgeving van het RIVM en vanaf 1 juli gaat ook het terras weer open. Welke organisaties weer precies opgestart zijn is nog niet altijd even duidelijk. Bij twijfel kunt u het beste even navragen. Inmiddels is ook de Bachtuin weer open en zijn ook de activiteiten van Speelcoach Henk weer opgestart. Ook het Wijkplatform Brukske houdt 20 juli weer haar eerste openbare vergadering van na de start van de corona-crisis.