Evaluatie verslag bewonersmiddag 8 oktober

Door een werkgroep bestaande uit actieve medebewoners, leden van het Wijkplatform en het Wijkteam is op zaterdag 8 oktober een bewonersmiddag georganiseerd waarbij bewoners konden aangeven welke verkeersgevaarlijke situaties er zich voordoen in de verschillende straten.

Als ervaringsdeskundige heeft Smile Landweert zich bereid gevonden de bewonersmiddag aan elkaar te praten en de deskundige ondersteuning van Veilig Verkeer Venray in te roepen.

Tevens waren zowel de wijkagent als een afgevaardigde van Gemeente Venray als luisterend oor aanwezig.

Tijdens deze bewonersmiddag zijn een 20 tal situaties opgehaald waarbij bewoners van de wijk Brukske aangegeven hebben een verkeersonveilige situatie te ervaren.

In de meeste gevallen was de ervaring dat er te hard gereden werd in een straat / toegangsweg of rondweg en in enkele gevallen de verkeerssituatie onduidelijk was met een verhoogd risico op ongevallen.

Met ondersteuning van Veilig Verkeer Venray zijn alle situaties ingebracht onder de website van Veilig Verkeer Nederland (www.meldpuntveiligverkeer.nl) welke deze inbreng kan gebruiken bij het in kaart brengen van gevaarlijke situaties in heel Nederland.

 

Tijdens deze middag zijn enkele situaties besproken welke nog wat extra toelichting konden gebruiken en zijn alle ingebrachte situaties zichtbaar gemaakt op een centrale plattegrond.

En is er extra toelichting gegeven over de geregistreerde snelheid gegevens welke ondersteuning kon bieden bij verschillende snelheid situaties.

Ook heeft onze wijkagent (Marcel Deenen) het belang van meldingen toegelicht inclusief de mogelijkheden dit via spreekuur op dinsdagen van 17:00 tot 18:30uur bij Wonen Limburg in het MFC te doen maar ook de mogelijkheid deze te melden bij het Wijkteam van Brukske.

 

Binnen de werkgroep wordt tevreden teruggekeken naar zowel de opkomst van deze bewonersmiddag, de opgehaalde meningen van bewoners en de bereidwilligheid om in de toekomst mee te gaan denken om de wijk verkeersveiliger te maken.

En tevens de afspraken met de verschillende instanties om de individuele situaties te gaan bekijken en als nodig aan te laten passen of passief controles uit te oefenen om de veiligheid voor alle bewoners te verbeteren.

 

Belangrijk is dat alle bewoners mede verantwoordelijk zijn voor een veilige buurt en alle toekomstige voorvallen die de verkeersveiligheid raken tijdig door te geven bij de plaatselijke wijkagent, het wijkteam of te melden via www.meldpuntveiligverkeer.nl

161011-foto-bewonersbijeenkomst-resize161011-foto-plattegrond-1-resize161011-foto-plattegrond-2