Fietsvierdaagse zoekt goede doelen

De Stichting Fietsvierdaagse Venray biedt jaarlijks een stichting of vereniging de mogelijkheid om tijdens het fietsevenement geld in te zamelen voor de eigen kas via het spel Rad van Fortuin.

De betreffende organisatie is medeverantwoordelijk voor de uitvoering van dit spel, zo ook voor het vergaren van de benodigde prijzen. Het is dus geen kwestie van “de hand ophouden”, maar van keihard werken door een aantal mensen van de desbetreffende organisatie.

Het bestuur van Fietsvierdaagse Venray roept daarom verenigingen, zonder winstbelang, of stichtingen op om zich aan te melden. Dit aanmelden kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. In het verzoek dienen de onderstaande onderwerpen naar voren te komen:

  • Naam van de stichting of vereniging
  • Doel van de stichting of vereniging
  • Het aantal vrijwilligers dat men kan inzetten voor het Rad van Fortuin
  • De reden dat uw stichting of vereniging genomineerd moet worden voor het goede doel 2017.
  • Wat is de bestemming van de donatie?

De brief kunt u sturen naar: Stichting Fietsvierdaagse Venray – Postbus 270 – 5800 AG Venray of doormailen naar info@fietsvierdaagse-venray.nl

De inschrijving sluit 28-02-2017.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze voorzitter Jan van Stelten 06-53780492.

Noteer ook meteen de volgende data in uw agenda:

  • 28 mei Meimaand Fietsmaand
  • 33ste Fietsvierdaagse Venray 25 t/m 28 juli