Informatie- en workshopavond Rouw en Verlies

Op donderdag 17 mei a.s. vindt er een informatie- en workshopavond Rouw en Verlies plaats bij MFC De Baank in Leunen. Het eerste gedeelte van deze avond wordt er een plenaire presentatie gegeven door Gertie Mooren, rouw- en verliestherapeut. Zij wordt ondersteund door mensen die openlijk vertellen hoe zij omging en met hun verlies; over gevoelens van angst, boosheid, spijt en schuld. Over reacties van vrienden en familie. Maar ook over vooruit kijken naar de toekomst en over dankbaarheid en trots voor wat er is en wat er was.

Daarna volgen vier workshops waaruit u er één kunt kiezen.

Workshop 1: Gastles ‘Mijn masker af’.
In deze workshop geven jongeren een gastles zoals zij die ook geven aan leerlingen van middelbare scholen, MBO, HBO etc.
Na het vertellen van hun eigen verhaal zullen zij via een zelf ontwikkelde lesvorm met de deelnemers in gesprek gaan over verlies.

Workshop 2: Train-de-trainer Kombas.
Omgaan met verlies voor kinderen van de basisschool.
Kombas is een speels, laagdrempelig, interactief lesprogramma, waarbij gewerkt wordt vanuit het
principe van het ervaringsgericht leren.

Workshop 3: Rouwen om een dierbare die nog leeft.
Met een naaste met dementie begint het afscheid nemen en het rouwen al lang vóór je hem/haar
verliest aan de dood.
De naaste gaat steeds minder lijken op de persoon die hij/zij ooit was en je kunt steeds minder contact met hem/haar krijgen.
Hierdoor neemt de naaste beetje bij beetje afscheid.

Workshop 4: Momenten van herinnering.
Dit is een zelfhulpgroep voor nabestaanden, bedoeld om hulp te bieden aan lotgenoten bij het omgaan met het verlies.
Samen wordt op een creatieve manier een tastbare herinnering gemaakt.

Voor wie: alle geïnteresseerden
Wat: informatie- en workshopavond rouw en verlies
Waar: MFC De Baank, Albionstraat 26, 5809 AC Leunen
Wanneer: donderdag 17 mei van 19.00 tot 21.45 uur

Wanneer u deze avond wilt bijwonen kunt u zich, voor 11 mei, aanmelden bij info@synthese.nl. Bij
aanmelding ook graag doorgeven welke workshop u wilt
bijwonen.

Foto door Min An van Pexels