Kids Brukske willen voetballen en schommelen

Veel kinderen en hun ouders kwamen op 6 oktober naar de bijeenkomst op het Zwarte pad om te praten over de speelvoorzieningen in hun buurt – binnen de ring Brukske. Ze willen vooral voetballen en schommelen.

De helft van de speeltoestellen op de vijf aanwezige speelvoorzieningen in hun buurt, Brukske 1moet binnen drie jaar worden vervangen. De financiƫle middelen daarvoor ontbreken echter. Daarom is er een plan gemaakt om de vijf speeltuinen op te ruimen en hiervoor twee nieuwe te realiseren, centraal aan het Zwarte pad. Hiermee wordt het speelaanbod zoveel mogelijk gehandhaafd. Zo wordt bovendien een speellint gecreƫerd en kunnen de kinderen elkaar meer ontmoeten.

In de oude speeltuinen staan nu vaak dezelfde toestellen. Om de wensen van de kinderen te peilen, mochten zij post-its plakken bij hun eigen voorkeuren. Daardoor is inzichtelijk geworden welke activiteiten populair zijn. Voetballen en schommelen kwamen daaruit als favoriet naar voren. Deze wensen worden verwerkt in de plannen. Met de realisatie van de nieuwe speeltuinen wordt nog dit jaar gestart.