Laatste overleg werkgroep Rondweg Brukske

Zoals al eerder aangegeven begonnen de werkzaamheden aan de rondweg op 15 januari. De werkgroep Rondweg Brukske heeft op 9 januari bijeen gezeten en het verslag is te vinden op https://brukske.nl/rondweg/ Hier staan ook andere verslagen en relevante info op.

Tijdens bij deze bijeenkomst was naast de gemeente als opdrachtgever, ook de aannemer Infrascoop aanwezig. Zij gaven een toelichting op hun plan van aanpak en op de verschillende fases. Daarnaast nog hoe de wijk ontsloten wordt tijdens de werkzaamheden.

Al met al zal het een jaar zijn waar in we als wijkbewoners overlast zullen ervaren van de werkzaamheden, maar uiteindelijk mag het resultaat er zeker zijn.