Match on Tour: VrijwilligersCafé wordt Match On Tour

Het nieuwe “Match on Tour”gaat het stokje overnemen van de bekende

VrijwilligersCafé’s van Match.

Deze nieuwe opzet start vanaf 22 februari. Het thema van deze avond is
“Vrijwilligersbeleid nu en in de toekomst”, waaronder meer de volgende vraag
centraal staat:
“Wat gaan de politieke partijen doen met het vrijwilligersbeleid in de
gemeente Venray?”.
En: “Wat is het belang van vrijwilligerswerk voor Venray?”.
Leden van diverse politieke partijen zullen worden uitgenodigd om antwoord

op deze vragen te geven.

Heeft u interesse? De eerste avond vindt plaats:
Datum: 22 Februari
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: MFC Brukske