ISBV

Invaliden Sport- en BelangenVereniging Venray e.o. (I.S.B.V. Venray e.o.)  p/a
Luitstraat 11 5802 NA Venray

Contactpersoon van de vereniging is secretaris Piet Hermans, tel rix 고딕 b 다운로드. 0478 – 586364 of 06 – 20726082. E-mail: pietmarijhermans@home.nl.

De leden zijn mensen met een verstandelijke / lichamelijke beperking vanaf 16 jaar 45 downloads before. Ongeacht het aantal sporten, dat wordt beoefend, wordt er een basiscontributie geheven van € 15,00 per jaar. Daarnaast is er per sporttak contributie verschuldigd. 

De vereniging kent 4 sporttakken:

Tafeltennis

Onder deskundige leiding wordt wekelijks op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur getraind in de tafeltennishal van T.T.V 명화 이미지 다운로드. Red Stars, Zuidsingel 2A, 5802 EG Venray. Er wordt in het hele land deelgenomen aan diverse toernooien van de Nederlandse Tafel Tennis Bond voor mensen met een beperking Design stone download. Contributie per jaar € 80,00.

Bowlen

Wekelijks wordt op maandagvond van 19.00 tot 21.00 uur gebowld in het Bowling Centrum in Oostrum, Mgr Download credit. Hanssenstraat 10, 5807 BD Oostrum. Contributie per jaar € 100,00.

Sjoelen

Wekelijkse trainingsavond op woensdag van 19.30 tot 22.00 uur in Wijkcentrum MFC Brukske, Kiosk 5, 5802 NP Venray Ice Yokai Story. Er wordt in Limburg aan diverse toernooien deelgenomen van de Algemene Nederlandse Sjoelbond. Contributie per jaar € 55,00.

Zwemmen

Iedere zaterdagmorgen wordt van 11.00 tot 12.00 uur recreatief gezwommen in het recreatiebad van Sportcentrum “de Sprank”, Kempweg 70, 5801 VV Venray iptime router. Contributie per jaar € 90,00.

Steunend lidmaatschap

Steunende leden zijn per jaar € 25,00 contributie verschuldigd Download Bloomberg Excel.

Donateursactie

Ieder sportend lid wordt geacht per sport via een donateur per jaar € 20,00 te werven ter ondersteuning van zijn of haar sportactiviteit text messages.