Wijkteam Brukske

Heeft u een vraag over het wonen in deze wijk? Over het groen, ontmoetingen met elkaar (leefbaarheid) of de veiligheid in de wijk? Of heeft u zorgen over de gezondheid van uw partner, ouders of buren? Het wijkteam Brukske staat voor u klaar om samen met u een antwoord te zoeken op uw vragen op het gebied van veiligheid, leefbaarheid en welzijn. Voor uzelf, maar ook voor medewijkbewoners. Samen zoeken wij naar een oplossing, waarbij wij in eerste instantie kijken naar wat u zelf kunt doen met mensen in uw omgeving.

Het wijkteam Brukske bestaat uit het Wijkplatform Brukske, de wijkverpleegkundige van Proteion Thuiszorg, Politie, opbouwwerker en maatschappelijk werker van Synthese, Wonen Limburg en gemeente Venray.

Wij zijn elke maandagavond, m.u.v. feestdagen, te vinden in het MFC Brukske van 18.00-20.00 uur. In de ‘glazen ruimte’ van Wonen Limburg.
Daarnaast zijn wij elke donderdagmiddag van 14.00-17.00 uur met enkele teamleden in de wijk of het MFC aanwezig.

Mocht u een vraag hebben, spreek ons gerust aan. Daarnaast horen wij graag van u hoe u woont in deze mooie wijk.

Meer informatie en hoe je in contact kan komen met het Wijkteam, lees je hier.

Dankzij het wijkteam bestaat er ook een handhavingskaart . Deze laat in een oogopslag belangrijke nummers van politie/wijkagent, straatcoach, Wonen Limburg en gemeente Venray zien. Daarnaast vind je er handige tips voor het bereiken van de wijkagent of de politie in het Brukske.