Pluum voor vrijwilligers wijkcentrum

Op vrijdag 14 december was er weer de uitreiking van de pluum.

Zoals elk jaar reikte Match weer pluums uit. Organisaties binnen de gemeente Venray konden individuele of groepen vrijwilligers opgeven voor deze opsteker voor de belangeloze inzet binnen deze organisatie.

Dit jaar heeft het wijkcentrum een groep mensen voorgedragen. Zij zijn al actief in het wijkcentrum sinds het begin van het MFC. Deze vrijwilligers zijn ook vaker aanwezig om extra hand-en-spandiensten te doen. De groep bestaat uit:Gerda van Egmond, Rob Fries,  Fred en Evelien Halbe en Gerda Wolters.

Zie voor een impressie van de avond het korte tv-verslag van omroep Venray
https://www.omroepvenray.nl/webtv/uitreiking-de-pluum