Rondweg Brukske

Op 29 mei is de werkgroep Rondweg bij elkaar gekomen. Het verslag van de bijeenkomst kunt u echter  lezen op  de website onder het kopje rondwegTijdens deze avond zijn de volgende zaken besproken.

1.) voortgang projectvoorbereiding (stand van zaken)

2.) doorspreken reacties die zijn binnengekomen op het gepresenteerde plan (John liet reeds doorschemeren dat er niet veel inhoudelijke reacties zijn binnengekomen; vragen die werden gesteld en opmerkingen die werden gemaakt betroffen vooral de wijze van uitvoering van het werk).

3.)  fasering van de uitvoering (waar wordt gestart met het werk, hoe lang gaat het duren en in hoeveel fases wordt de uitvoering opgedeeld?)

Meer informatie over de Rondweg is ook te vinden op de eerder genoemde pagina.