Start herinrichting rondweg Brukske

Op 15 januari start de gemeente Venray met de herinrichting van de rondweg Brukske.

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd, zodat woningen en winkels bereikbaar blijven. De werkgroep “rondweg Brukske” heeft in de afgelopen maanden in samenwerking met de gemeente Venray het ontwerp voor de rondweg gemaakt.  Mits de weersomstandigheden het toelaten start aannemer Infrascoop in januari met de werkzaamheden. Dat gebeurt vanaf de rotonde met de Zuidsingel. De werkzaamheden vinden vervolgens gefaseerd plaats richting de rotonde met de Henri Dunantstraat. Om alle adressen in Brukske bereikbaar te houden, worden daarvoor doorsteekjes naar andere delen van de wijk gemaakt. Ook is een tijdelijke verbinding aan de noordzijde van Brukske aangelegd, bij de moskee en het MFC. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind 2018 klaar. De rondweg voldoet dan weer aan de huidige inrichtings- en onderhoudseisen.

Ook riolering
De rondweg Brukske wordt niet alleen opnieuw bestraat, ook de riolering wordt aangepast. Doordat het regenwater via een nieuw riool wordt afgekoppeld, draagt de rondweg straks ook bij aan het verwerken van toenemende neerslag als gevolg van de klimaatveranderingen. Verder vervangt Enexis gelijktijdig met de werkzaamheden van de aannemer de gasleidingen. Bovendien vervangt Ziut meteen de openbare verlichting langs de rondweg.

Actuele informatie
Voor de start van de werkzaamheden ontvangen alle adressen in Brukske een brief met meer informatie. Voordat elke volgende fase begint, krijgen alle adressen rond die betreffende fase huis aan huis een brief. Actuele informatie wordt ook steeds geplaatst op de website van Brukske onder het kopje ‘rondweg’: www.brukske.nl/rondweg.