Start werkzaamheden van het nieuwe winkelcentrum Brukske

Vanaf 21 januari begint Vissers-Ploegmakers BV uit Oss met de werkzaamheden aan de grond- en riolering. Daarbij worden ook enkele bomen gekapt en deze werkzaamheden zullen ongeveer zes tot 7 weken duren.

Door deze werkzaamheden zal de verbindingsweg bij het MFC worden afgesloten. De exacte datum is nog niet bekend, maar hierover wordt tijdig gecommuniceerd met borden. Het fietspad tussen het MFC en Antoniusveld blijft tijdens deze werkzaamheden open voor de fietsers.

Wanneer de werkzaamheden van Vissers-Ploegmakers afgerond zijn, wordt het nieuwe winkelcentrum gebouwd. Hierbij hoort ook de sloop van het oude/bestaande winkelcentrum.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de toezichthouder van de gemeente, de heer Martien Alards. U kunt hem bereiken per email: martien.alards@venray.nl.