Veranderingen speeltuinen Zwarte Pad

In het voorjaar heeft de gemeente Venray in samenwerking met het Wijkplatform Brukske de kinderen en hun ouders uit het Brukske uitgenodigd om na te denken over nieuwe speelplekken in de wijk. Vele enthousiaste kinderen hebben hieraan meegedaan. Het resultaat was de aanleg van nieuwe speeltoestellen op verschillende plekken langs het Zwarte Pad. Een mooie plek waar ouders en kinderen elkaar kunnen ontmoeten en samen spelen.

Naast veel speelplezier zorgen deze nieuwe speelplekken helaas ook voor overlast. Hierbij enkele voorbeelden: grote kinderen jagen kleine kinderen weg, te druk bij de speeltoestellen (vooral bij de mandschommel en pannakooi) blikjes en flesjes worden in tuinen gegooid en vechtpartijen tussen ouders en tussen kinderen.
Iedereen wil in een fijne wijk wonen. Daarom is in overleg met de buurt het volgende afgesproken:

  • er komen extra speeltoestellen in de Chopinstraat (o.a. de glijbaan wordt hier naar toe verplaatst);
  • de pannakooi wordt verplaatst naar Henri Dunanstraat (voormalige voetbalveld);
  • de mandschommel wordt vervangen door een gewone schommel.

We vragen ook uw hulp om de wijk leefbaar te houden. Als iedereen een beetje rekening met elkaar houdt dan wordt de wijk leuker en veiliger. Spreek elkaar ook met respect aan.

Mocht er toch nog sprake zijn van overlast  (op welke manier dan ook) dan vindt u hieronder enkele belangrijke telefoonnummers en emailadressen:

  • Politie: 0900-8844;
  • Wijkagent Marcel Deenen: deenen@politie.nl Inloopspreekuur iedere dinsdag van 17.00 – 18.30 uur in het MFC samen met Wonen Limburg.

 

Voor vragen over speeltuinen en openbare ruimte:

  • Gemeente Venray: 0478- 523 333 of via venray.nl

Vragen over zorg, welzijn, leefbaarheid en veiligheid:


Samen zorgen we voor een veilige, leefbare en zorgzame wijk!

Wijkplatform Brukske en gemeente Venray