Verbod op vuurwerk

Het Kabinet heeft besloten dat tijdens de jaarwisseling 2020-2021 geen vuurwerk verkocht en afgestoken mag worden. Hier is tevens een verbod op het vervoer van vuurwerk aan toegevoegd. Het verbod op het verkopen, afsteken en vervoeren van vuurwerk geldt voor al het consumentenvuurwerk. Het tijdelijk vuurwerkverbod voor de jaarwisseling van 2020/2021 is éénmalig en wordt geregeld via de Tijdelijke Wet COVID-19. Hierbij is in Venray ook een algeheel verbod afgekondigd op carbidschieten.
Alleen fop- en schertsvuurwerk (categorie F1 vuurwerk) is nog wel toegestaan. Hieronder vallen onder andere kleine sterretjes, knetterballen, ijsfonteintjes en knalerwten. Dit vuurwerk is het hele jaar te koop en mag vanaf 12 jaar worden gebruikt.
Het Openbaar Ministerie zal forse straffen eisen tegen iedereen die illegaal (zwaar) vuurwerk zoals bijvoorbeeld mortieren en cobra’s importeert, verhandelt, maakt of afsteekt.
Het in bezit hebben van vuurwerk kan op € 100,- boete komen, het afsteken op € 250,- of meer.