Voortgang winkelcentrum Brukske

In de Brukskebrief stond het al, maar niet iedereen ontvangt deze, dus vandaar de artikelen ook op de website:

Bouw nieuw winkelcentrum gaat starten

De vaart zit er weer in, de procedures lopen. Als het goed is kan Jumbo in januari 2017 starten met de bouw van het nieuwe winkelcentrum.
Dat de voortgang van de bouw even op zich liet wachten heeft onder andere te maken met de vestiging van de Lidl-supermarkt in het nieuwe winkelcentrum. Een technisch en theoretisch verhaal; het betekende echter dat een aantal zaken opnieuw moesten worden doorgerekend en getekend. Dat is nu gebeurd, en de architect heeft in opdracht van Jumbo de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend.

Procedures
De aanpassing vraagt ook om andere procedures. Het nieuwe bouwplan voorziet in meer vierkante meters supermarkt in plaats van de eerder geplande dagwinkels. Dat is echter strijdig met het aantal vierkante meters toegestane oppervlakten aan supermarkten in het bestemmingsplan. Omdat de bebouwing an sich wel passend is in het bestemmingsplan, kan worden volstaan met een omgevingsvergunning. Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning ligt naar verwachting vanaf eind september zes weken ter visie. Het bouwplan omvat nu twee dagwinkels; welke functies die krijgen is nog niet bekend.

Planning
Het aanbestedingstraject en het bouwrijp maken van de grond start dit najaar. Als alle procedures naar verwachting kunnen worden afgerond, kan Jumbo in januari starten met bouwen. In de zomer van 2018 zou het nieuwe winkelcentrum dan klaar kunnen zijn. De gemeente streeft ernaar om dan de inrichting van de openbare ruimte ook (zo goed als) klaar te hebben.

 

Bouwverkeer
De aanrijroute van het bouwverkeer is over de rondweg, omdat anders niet gestart kan worden met de doorsteek naar de Henri Dunantstraat en de inrichting van de openbare ruimte. Hoe eventuele omleidingen eruit gaan zien is op dit moment nog niet te melden. Uiteraard worden omwonenden tijdig geïnformeerd. Voordat wordt gestart met de bouw komt er sowieso nog een informatieavond.

Ruimte rond Wijkcentrum eerder klaar

Met name het Wijkcentrum heeft last van de vertraging van de bouw. Er is weinig parkeerruimte en de route naar de ingang is krap. De gemeente heeft daarom onderzocht of het technisch en financieel haalbaar is om dat deel los te koppelen van de gehele inrichting van de openbare ruimte. “Dat bleek

zo te zijn”, zegt projectleider Jos Meijboom. “Dat betekent voor het Wijkcentrum en voor de andere gebruikers van het MFC een jaar minder overlast én de beschikking over een eventueel terras.” De inrichting van dit gedeelte kan dan ook al in oktober starten en zou dan als alles meezit rond de feestdagen klaar kunnen zijn. De parkeerplaatsen direct bij het winkelcentrum worden aangelegd zodra het winkelcentrum klaar is en het bouwverkeer weg is. Het wordt een vlak terrein, zodat het incidenteel ook bruikbaar is voor evenementen.

Op z’n kop
Leuk weetje: de stenen rond de ingang van het wijkcentrum liggen nu nog op hun kop, om te voorkomen dat ze zouden worden beschadigd door bouwverkeer. Ze worden straks gewoon omgedraaid.

Ontsluiting Henri Dunantstraat

Jumbo wil rond januari 2017 starten met de bouw. De nodige procedures zijn inmiddels in gang gezet. Voor die tijd maakt de gemeente de grond bouwrijp, dat wil zeggen vrij van obstakels, kabels en riool. Als de bouw van het winkelcentrum eenmaal in gang is gezet, dan start de gemeente met de ontsluiting vanaf de Henri Dunantstraat. Dat werk gaat enkele maanden duren. Medio 2018 moet het winkelcentrum, met de twintig daarboven liggende appartementen, klaar zijn.

Wegen en pleinen
Zodra de bouw klaar is, ofwel zodra er geen bouwverkeer meer is, start de gemeente met het aansluiten van alle wegen en de aanleg van de pleinen en parkeerterreinen.

Sloop oude winkelcentrum