Wijkcentrum

De stichting Wijkcentrum MFC Brukske is opgericht op 12-12-2014. De stichting heeft zich tot doel gesteld, het wijkcentrum in het MFC te exploiteren.  In het wijkcentrum zijn  modern ingerichte ruimtes aanwezig waarin wijkgerichte activiteiten plaats kunnen vinden, daarnaast biedt het wijkcentrum mogelijkheden voor het verhuren van vergaderruimtes, dagbesteding en dagopvang ruimtes en een speciaal Jeugdhonk. Daarnaast zal het wijkcentrum als eetpunt gaan fungeren voor de wijk het Brukske en aangrenzende wijken. De kookgroepen die de wijk heeft gaan in de professionele keuken koken voor door en met de bewoners van de wijk. Als middelpunt van het MFC Brukske zal het wijkcentrum een belangrijke plaats in gaan nemen voor ontmoeting, samenzijn en gezelligheid, mede voor de andere gebruikers van het MFC.

Het wijkcentrum draait volledig op vrijwilligers. Het bestuur wil graag een plek bieden voor bewoners van de wijk en inwoners van Venray welke een afstand hebben tot de arbeidsmarkt of tijdelijk niet instaat zijn betaalde arbeid te verrichten. Samen met de gemeente willen wij een plaats bieden voor een zinvolle en leerzame dagbesteding welke mogelijk kan leiden tot een betaalde baan.

De stichting krijgt geen subsidie meer en heeft een huurovereenkomst getekend met de Gemeente Venray. De huurpenningen zullen in de jaren die komen gaan substantieel verhoogd gaan worden. Hiervoor zullen dus inkomsten gegenereerd moeten worden door verhuur van ruimtes, verkoop van de in de horeca aangeboden middelen en het houden van activiteiten waar mogelijk entree gevraagd gaat worden.

Wonen Limburg, als eigenaar van het pand, heeft de inrichting van de professionele keuken en de bar voor haar rekening genomen. Zonder deze zeer gulle gift zouden wij onze ambities niet waar kunnen maken en we zijn wonen Limburg dan ook veel dank verschuldigd.

Visie en ambitie

Het Wijkcentrum MFC Brukske, is een wijkcentrum voor, door en met de wijk. We zijn een transparant en laagdrempelig ontmoetingscentrum in het midden van de wijk. De Bewoners van de wijk voelen zich thuis in het wijkcentrum en maken er samen een plaats van waar je samen bent, kan eten en drinken, een dagbesteding hebt, een feestje kan vieren, vergaderingen houden en met je vereniging of club kan zijn. Daarnaast zijn we een betrouwbare partner in het MFC en werken we samen aan een bruisend Brukske.

Het jeugdhonk is er voor de jeugd. In samenwerking met Synthese, het wijkplatform en de jongeren uit de wijk, maken we er een ontmoetingsplaats voor, door en met de jongeren. Waar een ieder zich thuis voelt en er veilig in een ontspannen sfeer activiteiten georganiseerd worden.