Wijkplatform

Het Wijkplatform is een stichting die bestaat uit een vaste kern van betrokken bewoners uit de wijk Brukske. Ongeveer eens per maand komen zij bij elkaar facebook gifs. De vergaderingen hebben geen vaste samenstelling. Iedereen is hier welkom, dus u ook als inwoner van de wijk. De uitnodiging is te vinden in wijkkrant Brukske Bruist 무도 공개수배 다운로드! en op de website, Facebook en Twitter.

Wat is het doel van het Wijkplatform?

In de statuten van de stichting staat als doel beschreven:
Binnen de wijk met en door de bevolking bevorderen van het op maatschappelijk, sociaal maatschappelijk en cultureel welzijn functioneren van de samenleving 노래방 인기차트 다운로드.

Met andere woorden: Het Wijkplatform, behartigt de belangen van de wijkbewoners. De focus is gericht op verbetering en behoud van de woon- en leefomstandigheden, het aanzien van de wijk, de sociale veiligheid en ontmoeting in de wijk 로미오와 줄리엣 다운로드.

De leden van het wijkplatform zijn allen betrokken vrijwilligers die in een wijkplatform wensen en initiatieven van wijkbewoners willen ondersteunen 영화 공짜 다운로드.
Het Wijkplatform is tevens “gesprekspartner” van het gemeentebestuur en andere professionele organisaties. Wij hebben vaak een adviserende functie bij bestuurlijke plannen 개미지옥 다운로드.

Wat doet het Wijkplatform?

Van alles en nog wat zou het juiste antwoord zijn, maar hier doen we een kleine opsomming:

  • Ondersteuning bij het opzetten van bewonersinitiatieven 맥용 kies 다운로드.
  • Op de hoogte zijn en blijven van ontwikkelingen in en om de wijk
  • Bewoners informeren als zich ontwikkelingen voordoen.
  • Contacten onderhouden met organisaties die zich bezig houden met zaken die van invloed kunnen zijn op de wijk pokemon go beta. Dat kan variëren van contacten met Gemeente Venray, Wonen Limburg, Synthese e.d., andere wijkraden in Venray tot landelijke organisaties zoals LSA.
  • Coördineren tussen organisaties die actief zijn in de wijk asmr 무료 다운로드.

Het Wijkplatform blijft vanzelfsprekend in ontwikkeling. Elke tijd vraagt om een eigen invulling van de activiteiten. De inbreng van de bewoners blijft daarin natuurlijk de belangrijkste schakel clover 다운로드.