Bestuur

Het bestuur van Wijkplatform Brukske bestaat uit:

Bestuur Wijkplatform Brukske
Voorzitter Petra van Duynhoven
Secretaris Lidy Gooren
Penningmeester Rob Fries