Ondersteuning

Wijkplatform Brukske kan bewonersinitiatieven ondersteunen, zowel in organisatie als financieel. Heeft u dus een idee om de leefbaarheid in onze wijk te verhogen maar weet u niet precies hoe u dit moet verwezelijken? Neem dan contact met ons op.

Een andere vorm van ondersteuning zijn de Brukske Cheques

Brukske Cheques

Met deze cheque kun je buurtinitiatieven financieel mogelijk maken. De cheque heeft een waarde van € 20,– en kan worden ingezet om een wens voor de straat of buurt te realiseren. Dit kan zijn van buurtbarbecue tot een gezamenlijke spellenmiddag met etentje in het wijkcentrum. Van feestverlichting voor de straat of een bezoek van Sinterklaas aan de buurt tot een aanleg van een hondenspeelwei voor de wijk.

Hoe werkt het?

De bedoeling is om een plan te maken en daarvoor samen met buurtbewoners Brukske-cheques te verzamelen. Hoe meer cheques, hoe meer geld. Dat plan dien je vervolgens in bij de buurtcommissie van het Wijkplatform Brukske. Die beoordeelt of de plannen aan de voorwaarden voldoen:

  • Het plan gaat meerdere Brukskebewoners aan, het mag dus geen individueel doel zijn;
  • het is ethisch verantwoord;
  • er worden minimaal 8 Brukskecheques tegelijk voor ingezet.

Wat moet je ervoor doen?

Als bewoner ga je met je plan de buurt in en je verzamelt Brukskecheques, vervolgens stuur je voor 1 april een bericht naar cheques@brukske.nl

Daarna krijg je zo snel mogelijk bericht over de toekenning van de gelden. Wil je graag vooraf overleggen met de bewonerscommissie? Dat kan ‘s-maandags voor de vergadering van het wijkplatform in het Wijkcentrum Brukske. De vergaderdata staan in de agenda vermeld